برگزاری دومین جلسه آنلاین از سلسله جلسات جناب آقای دکتر مجتبی مغربی، مدیریت مرکز پژوهشی ساخت هوشمند با تیم نرم افزاری گروه پژوهش ساخت هوشمند.

محورهای جلسه: آشنایی با اعضای جدید تیم، سخنرانی مدیر مرکز و معرفی مسیر پروژه‌های آتی و جایگاه پروژه‌های مرکز در صنعت ساخت کشور، برگزاری قرعه‌کشی و اهدای جوایز

Menu