پیش بینی قیمت بازار مسکن

  • بررسی روند تغییرات بازار مسکن
  • شناسایی و برآورد حباب قیمتی در بازار
  • شناسایی نوسانات شدید قیمت مسکن قبل از وقوع آن
  • ارائه راهکار برای کنترل و تنظیم عرضه و تقاضای بازار مسکن
  • تهیه یک پایگاه داده گسترده از معاملات مسکن
  • بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network – ANN) برای پیش‌بینی قیمت‌ها

شناخت روند تغییرات قیمت مسکن، (روند معاملات، تولید و بهره برداری از واحدهای مسکونی) و تغییرات روند جمعیت شهری و شناسایی عوامل تاثیر گذار محیطی بر حوزه مسکن برای مدیران شهری بسیار حائز اهمیت است تا با استفاده از آن برنامهریزی متناسب با پیش‌بینی‌های صورت گرفته تدوین و ارائه گردد؛ که درنهایت زیرساخت‌های لازم جهت رشد و توسعه متوازن محیط شهری فراهم شود. از طرفی طرح‌های توسعه‌ای همواره از سوی برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان شهری مورد توجه و تأکید بوده است ولی اثر بخشی و نتایج طرح‌ها چندان مورد سنجش قرار نگرفته است. بنابراین این نیاز وجود دارد تا در مطالعه‌ای به تحلیل روند تغییرات قیمت مسکن و عوامل موثر برآن و جمعیت شهری طی سالهای گذشته به تفکیک مناطق و نواحی و تعیین جهت توسعه شهر و مقایسه با طرح‌های توسعه شهری پرداخته شود. در همین راستا و به جهت فائق آمدن بر این معضل، پروژه‌ی پژوهشی جهت پیش‌بینی قیمت بازار مسکن با بکارگیری جدیدترین متودهای علمی، منظور شده است.

روش مورد نظر جهت استفاده پیش‌بینی قیمت مسکن، استفاده از هوش مصنوعی و به طور خاص، شبکه عصبی مصنوعی به عنوان زیر مجموعه ای از روش های داده‌کاوی، برای شناسایی رابطه بین متغیرها و ویژگی‌های واحد مسکونی می‌باشد. یک شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network – ANN) ایده‌ای برای پردازش اطلاعات است که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته و مانند مغز به پردازش اطلاعات می‌پردازد.

Menu