طراحی و ساخت المان‌های پیش‌ساخته نماهای ساختمانی

  • سیستم‌ دیوار پرده‌ای متحد (Unitized curtain wall)
  • مهندسی معکوس سیستم اتصال (anchoring system) واحدهای نمای متحد به سازه
  • طراحی معکوس، تحلیل و مقایسه دو نمونه از سیستم‌های اتصال مورد استفاده در شرکت‌های معتبر بین‌المللی
  • انتخاب بهترین سیستم از نظر شرایط تولید و سازگاری با الزامات عملکردی موجود در ایران
  • انجام اصلاحات موردنیاز در طراحی سیستم اتصال و ساخت نمونه‌ی اولیه آن
Menu