نظارت خودکار پروژه‌های ساختمانی با بکارگیری پردازش تصویر

  • فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف در راستای کاهش مصرف حامل‌های انرژی
  • شبیه‌سازی رویداد صرفه‌جویی اطلاع‌رسانی اجتماعی (رویداد فرهنگی)
  • شبیه‌سازی عامل محور (Agent Base Simulation)
  • الگوریتم ژنتیک
  • بررسی فاکتورهای موثر بر بازدهی رویدادهای فرهنگی در فضای شبیه‌سازی شده
  • پیش‌بینی و اتخاذ تصمیمات بهینه پیش‌ از رویدادهای فرهنگی
  • مطالعه موردی بر روی یک مجتمع مسکونی 100 واحدی
Menu